3446
கர்நாடகத்தில் 2 ஆயிரத்து 800 ஆண்டு பழமையான கல்லால் செய்யப்பட்ட கல்லறை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தக்சின கன்னட மாவட்டத்தின் ரமாகுஞ்சா கிராமத்தில் முந்திரி தோட்டம் ஒன்றில் கண்டறியப்பட்டுள்ள இந்த கல்லறை, க...BIG STORY