4284
துபாயில் தங்களுக்கு பிறக்கப் போகும் குழந்தை ஆணா அல்லது பெண்ணா என்பதை அறிவதற்காக ஒரு தம்பதியினர் புலியினை பயன்படுத்திய வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.  துபாயைச் சேர்ந்த ஒரு தம்பதி, தங்களுக்கு பிறக்கப்...BIG STORY