1279
2021-22-ம் நிதியாண்டில், இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தளவாட ஏற்றுமதி 13 ஆயிரம் கோடியை எட்டியுள்ளதாக தெரிவித்த பாதுகாப்பு துறை, வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு பொருட்கள் ஏற்றுமதியை 3...