2588
இந்தியாவின் வடமேற்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடந்த 122 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிக வெப்பம் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவி...BIG STORY