933
வந்தே பாரத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் 44 செமி-அதிவிரைவு ரயில் உற்பத்திக்கான சர்வதேச டெண்டரை ரயில்வே அமைச்சகம் ரத்து செய்துள்ளது. உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் திருத்தியமை...BIG STORY