2150
புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் வாயிலாக மக்களின் வாழ்வில் மாணவர்கள் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். மகாராஷ்டிராவில் பேசிய அவர், நடப்பு 21-ஆம் நூற்ற...