690
கொரோனா உயிரிழப்புகள் சர்வதேச அளவில் 3.41 சதவிகிதமாக  இருக்கும் போது, இந்தியாவில் அது குறைவாக 2.5 என்ற சதவிகிதத்தில் மட்டுமே இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 5 மாதங்களில் முதல...BIG STORY