3675
ரஷ்யாவின் கலினின்கிராடு கப்பல்கட்டும் தளத்தில் கட்டப்பட்ட ஆயுதங்கள் பொருத்தப்பட்ட துசில் வகை கப்பல் இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்தியக் கடற்படைக்காக ஏவுகணைத் தளம், ஹெலிகாப்டர் இறங்கும் வசதி ஆகிய...BIG STORY