1810
பாகிஸ்தானில், கொரோனா ஊரடங்கால் வேலை இழந்த 63,000 க்கும் மேற்பட்டோரை, மரம் நடும் பணிகளில் அந்நாட்டு அரசு ஈடுபடுத்தியுள்ளது. பாகிஸ்தானில், விவசாயம் மேற்கொள்ள, பல ஆயிரம் hectare பரப்பளவிலான காடுகள் அ...