1452
முறையான வழிகாட்டுதல்கள் இன்றித் தற்காலிகமாக ஆசிரியர்களை நியமிப்பது ஆபத்தானது என உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை தெரிவித்துள்ளது. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றோர் சங்கத் தலைவர் ஷீலா தாக்கல் ச...