3063
ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் மூலம் விண்வெளிக்குச் சுற்றுலா சென்ற நான்கு பேரும் பத்திரமாக பூமிக்குத் திரும்பினர். அமெரிக்காவின் ‘ஷிப்ட் 4 பேமென்ட்ஸ்' நிறுவனத்தின் தலைவரும் பெரும் கோடீஸ்வரருமான ஜாரிட்...

2516
விண்வெளிச் சுற்றுலாவின் ஒரு பகுதியாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் முதன் முதலாக பொதுமக்களில் 4 பேர் விண்வெளிக்குச் சென்றுள்ளனர். இதற்காக ஷிப்ட் 4 பேமன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜாரிட் ஐசக் மேன் ...BIG STORY