2168
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் 384 ரூபாய் குறைந்து, விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் தங்கம் விலை, இன்று குறைந்துள்ளது. அதன் படி...

11469
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 384 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, கிராம் தங்கம் 48 ரூபாய் குறைந்து 4ஆயிரத்த...BIG STORY