2955
தெற்கு தாய்லாந்தின் டிராங் மாகாணத்தில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் வெட்டுக்காயங்களுடன் கரைஒதுங்கிய கடல் பசு மீண்டும் கடலுக்குள் செல்ல பொதுமக்கள் உதவினர். கடல்பசுவின் உடலில் காணப்பட்ட ஆழமான வெட்டுக்காயங்க...BIG STORY