570
ஒடிசா மாநிலம் ரூர்கேலா உருக்காலையில் நச்சு வாயு கசிந்த விபத்தில் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 6 பேர் மயக்கமடைந்தனர். ரூர்கேலாவில் இந்திய உருக்கு ஆணையத்துக்குச் சொந்தமான ஆலைய...