1487
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாகத் தொடர்ந்து அமளி ஏற்பட்டதால் திங்கள் முற்பகல் 11 மணி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர...