31598
வங்கிக் கடன் தவணைகள் ஒத்திவைப்பு காலத்தை 6 மாதத்திற்கு மேல் நீட்டிப்பது சாத்தியமில்லை என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.  இந்த வழக்கில் ரிசர்வ் வங்கி புதிதாக பிரமாணப் பத்...BIG STORY