6782
பஞ்சாபின் எதிர்கால அரசியலை தமது தலைமையிலான கூட்டணி தீர்மானிக்கும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் அமரீந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார். அம்மாநிலத்தில் உள்ள 117 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் வரும் பிப்ரவ...BIG STORY