1983
ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கத் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். இதன் மூலம் நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சுகாதார அட்டை வழங்கப்பட உள்ளது. ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கம் நாடு ...BIG STORY