2576
சென்னை விசாரணைக் கைதி மரணம் தொடர்பான பிணக்கூறாய்வு அறிக்கை வெளியானது உயிரிழந்த விசாரணை கைதி விக்னேஷின் தலை, கண் புருவம், தாடை உள்ளிட்ட உடலின் 13 இடங்களில் காயம் உள்ளதாக தகவல் விக்னேசின் வலது காலி...BIG STORY