2758
சென்னை தி.நகரில் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து கடை அமைப்பவர்கள், கடைகளை அகற்ற லாரிகளுடன் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அங்கு செல்லும்போது அவர்கள் வருவதை முன்கூட்டியே அறிந்து விற்பனைப் பொருட்களை அருகிலுள்ள மறைவான இ...BIG STORY