2452
பிரேசிலில் புதிய வகை இனம் எனக் கருதப்படும் டைனோசரின் எச்சங்களை ஆராய்சியாளர்கள் கண்டெடுத்துள்ளனர். வடகிழக்கு பிரேசிலின் Maranhao-வில் ரயில் திட்டத்துக்காக குழி தோண்டியபோது இந்த ராட்சத எச்சங்கள் தெ...BIG STORY