5202
புதிய வகை உருமாற்றம் ஏற்பட்ட கொரோனா வைரசை 29 நாடுகளில் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இவற்றை வேரியன்ட் ஆப் இன்ட்ரஸ்ட் என்று பெயரிட்டு அழைக்கின்றனர். முதன்முதலாகப் பெரு நாட்டில் இந்தவகை கொரோனா க...BIG STORY