2088
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் தொடர்பாக உச்சநீதின்ற கொலீஜியம் பரிந்துரை செய்த 106 நீதிபதிகளில் 7 பேருக்கு மட்டும் மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக உச்சநீதிமன்றத்தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா தெரி...

2071
காவல்துறையினர் சாதாரண மக்களிடம் அதிகார அத்துமீறல்களை நிகழ்த்துவதைக் கணடித்துள்ள உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் தனிக் குழுவை ...