2309
சைடஸ் கடிலாவின் சைகோவ் டி தடுப்பு மருந்தை மக்களுக்குச் செலுத்துவது இன்னும் இரு வாரக்காலத்தில் தொடங்கும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கொரோனா எதிர்ப்பாற்றலுக்கான தேசியத் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுத் த...