1068
இந்திய பாதுகாப்புப் படையினர் கழுகுப்பார்வையில் இருந்து தப்பி தீவிரவாத இயக்கத்திற்கு ஆள் சேர்க்க பாகிஸ்தான் தீவிரவாத இயக்கங்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள முஸ்லீம் இளைஞர்களை ஆன்லைன் மூலம் குறிவைத்துள்ளதா...