1927
மொபைல் உற்பத்தியில் இந்தியா உலகில் இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. கடந்த 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொபைல் உற்பத்தி 126 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.மொபைல் உதிரிபாகங்களின் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்க...