704
திருவள்ளூரில் நடந்து வரும் புத்தகத் திருவிழாவில் காந்தி பற்றிய கார்ட்டூன் புத்தகம் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. திருவள்ளூரில் முதன்முதலாக நடந்து வரும் புத்தகக் கண்காட்சியை பால்வளத் துறை ...BIG STORY