16780
நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடியில் பிரீட்டீஸ் பெண்மணிக்கு உதவுவது போல நடித்து காதல் வலையில் வீழ்த்திய ஆங்கிலோ இண்டியன் ஆசாமி ஒருவர் சென்னையை சேர்ந்த கூலிப்படையை ஏவி , அந்த பெண்மணியி பரம்பரை சொத்துக்களான...BIG STORY