2347
அமெரிக்காவில் 68 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பெண் கைதிக்கு மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கான தடைகளை அகற்றி அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த 2004ம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் மிசோரி மாகாணத்தைச் சேர்...