2059
உத்தரகாண்ட் பனிமலையில் அமைந்துள்ள கேதார்நாத் சிவாலயத்தின் வாயில்கள் இன்று முதல் திறக்கப்படுகின்றன. இதே போல பத்ரிநாத்தும் இன்று முதல் திறக்கப்படுகிறது. பனிக்காலத்தில் பல மாதங்கள் இந்த கோவில்கள் மூட...