1357
ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் உக்ரைனால் நிச்சயம் வெல்ல முடியும் என அமெரிக்காவின் ராணுவ தலைமையகமான பென்டகன் மதிப்பிட்டுள்ளது.  இரு நாடுகளுக்கிடையேயான போர் நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும் ஆபத்து இருப்...BIG STORY