1351
நாட்டின் பணவீக்க விகிதம் நடப்பாண்டின் இரண்டாவது அரையிறுதியில் படிப்படியாக குறையும் என்று ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்தி காந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார். புதுடெல்லியில் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான மாநாட்டி...