3073
ஹவுதி கிளர்ச்சிப் படை ஏவிய கண்டம் விட்டு கண்டம் பாய்ந்து தாக்கும் ஏவுகணையை வானிலே இடைமறித்து தாக்கி அழித்ததாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தெரிவித்துள்ளது. ஏமனில் இருந்து செலுத்தப்பட்ட ஏவுகணையை விமானப் படை...

3878
ஏமன் நாட்டின் எண்ணெய் வளமிக்க மரீப் நகர், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் பிடியில் சென்று விடாமல் தடுக்க அந்நாட்டு ராணுவத்தினரும், அவர்களுக்கு உதவியாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ராணுவத்தினரும் இணைந்து போராடி ...BIG STORY