2125
ஹவாய்த் தீவுகளையொட்டிய கடற்பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் 44 டன் கழிவுப் பொருட்களைச் சேகரித்து அப்புறப்படுத்தியுள்ளனர். ஹவாய்த் தீவுகளையொட்டிய கடற்பகுதியில் மீனவர்கள் கைவிடும் நைலான் வலைகள் உள...

2498
அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவில் அடுத்தடுத்து சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. முதல் நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவு கோலில் 6 புள்ளி 1 ஆக பதிவாகியிருந்து. இதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட 2வது நிலநடுக்கம் ரிக்டர் ...BIG STORY