3628
மத்தியப் பிரதேசத்தில் 15 இடங்களுக்கான வேலைக்காக 11 ஆயிரம் பேர் நேர்முகத் தேர்வுக்கு வந்திருந்தனர். குவாலியரில் பியூன்கள், ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வாட்ச்மேன்களுக்கான பதினைந்து வேலை வாய்ப்புகள் வெளியிடப...BIG STORY