2175
கிரீன்லாந்தில் தோண்டியெடுக்கப்பட்ட அனார்தொஸைட் (anorthosite) என்னும் கனிமம், பருவநிலை மாற்ற பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அமையும் என அதை வெட்டி எடுக்கும் சுரங்க நிறுவனம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. நாசாவின்...

3848
புவி வெப்பமடைதலால் ஆர்க்டிக் வட்டத்தில் உள்ள கிரீன்லாந்தில் வெப்பநிலை இயல்புக்கு அதிகமாக உயர்ந்துள்ளதால் மிக அரிதான நிகழ்வாக அங்கு மழை பெய்துள்ளது. கிரீன்லாந்தில் கோடைக்காலத்தில் பகல்நேர அதிகப்பட்...

1276
உலகின் மிகப்பெரிய தீவான கிரீன்லாந்தில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு கடந்தாண்டில் மட்டும், 586 பில்லியன் டன் எடையிலான பனிக்கட்டி கரைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. செயற்கைகோள் உதவியுடன் கிரீன்லாந்தில் ...BIG STORY