2497
ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடும் தங்கப் பத்திரத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக இன்று முதல் வரும் வெள்ளிக்கிழமை வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இந்திய அரசின் சார்பில் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடும் தங்கப்பத்திரத்தில் ஒரு கிராம்...BIG STORY