1937
உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஏஎல்எச் எம்கே 3 இலகு வகையைச் சேர்ந்த இரண்டாவது ஹெலிகாப்டர் இந்திய கடற்படையின் அந்தமான் படையணியில் சேர்க்கப்பட்டது. இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த ஏஎல்எச் ...BIG STORY