2232
அமெரிக்காவை சேர்ந்த பார்ச்சூன் பத்திரிக்கை வெளியிட்டுள்ள உலக அளவில் தலைசிறந்த 500 நிறுவனங்களின் பட்டியலில், பொதுத்துறை நிறுவனமான எல்ஐசி 98வது இடம் பிடித்துள்ளது. நடப்பு ஆண்டுக்கான இந்த பட்டியலில் ...