2628
தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 4 யூனிட்டுகளில் மின்உற்பத்தி தொடங்கியது. நிலக்கரி தட்டுப்பாடு காரணமாக மொத்தமுள்ள 5 யூனிட்டுகளில் நான்கு யூனிட்டுகளில் மின்உற்பத்தி நிறுத்தப்...

1943
தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு காரணமாக 4-வது யூனிட்டிலும் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் 840 மெகா வாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலைய...

3876
தூத்துக்குடியில் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு நிலக்கரி தட்டுப்பாட்டால் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் 630 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு 3 அலகுகளில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தி...BIG STORY