2114
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கி உள்ள நிலையில், மழைக் காலங்களில் மின் விபத்துக்களைத் தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.  தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ளதால், வரு...BIG STORY