827
உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்கப்படுத்த மேலும் பத்து தொழில்துறைகளில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சத்து 46 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை முதலீடு செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்த...

775
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தி 23 புள்ளி 9 சதவிதம் சரிந்துள்ளதாக, மத்திய புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளத...