9911
தாஜ் மகால் கட்டப்பட்டிருக்கும் நிலம் ஜெய்ப்பூர் அரச குடும்பத்தினருக்குச் சொந்தமானது என பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவருமான தியா குமாரி தெரிவித்துள்ளார். ஆக்ராவில் தாஜ்மக...BIG STORY