3663
இந்தியாவில் ரஷ்ய தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக்-வி-ஐ உற்பத்தி செய்ய, பானேசியா பயோடெக் நிறுவனத்திற்கு தலைமை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் அனுமதி வழங்கி உள்ளார். ரஷ்யாவில் உள்ள கேமாலயா ஆய்வகத்தில் நடத்தப்பட்ட த...

2792
12 வயதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு பயன்படுத்தத் தக்க ZyCoV-D என்ற டிஎன்ஏ கொரோனா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி கோரி, இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பிடம் சைடஸ் கெடில்லா ((Zydus Cadila)) நிறுவனம் விண்ணப்பித்துள...

2194
தனது கொரோனா தடுப்பூசிக்கு இந்தியாவில் அவசர கால பயன்பாட்டுக்கான அனுமதியை வழங்குமாறு  ஃபைசர் நிறுவனம் விண்ணப்பித்துள்ளது.  இதற்காக தலைமை  மருந்து கட்டுப்பாட்டாளரிடம் ஃபைசரின் இந்திய ப...BIG STORY