2530
ஸ்பெயினின் லா பால்மா தீவில் 40 நாட்களுக்கு மேலாக குமுறி வரும் கும்ப்ரே வியஜா எரிமலையை காண சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர். தஜுயா காட்சி முனை, தஜகோர்டெ துறைமுகம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து தீப்பி...

2586
ஸ்பெயினின் லா பால்மா தீவில் குமுறி வரும் கும்ப்ரே வியஜா எரிமலையிலிருந்து lava bomb எனப்படும் தீப்பிழம்பால் ஆன பெரிய கல் மலையில் உருண்டு வரும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. எரிமலை உக்கிரமாக அதிகளவிலான தீ...

2107
ஸ்பெயினின் லா பல்மா தீவில் வெடித்து சிதறிய எரிமலையில் இருந்து வெளிப்பட்ட தீக்குழம்பால் ஏராளமான வீடுகள் தீப்பற்றி எரிந்தன. ஒரு மாதமாக குமுறி வரும் கும்ப்ரே வியகா எரிமலை 1,833 ஏக்கர் நிலங்களையும், 2...

2227
ஸ்பெயினின் லா பல்மா தீவில் உள்ள கும்ப்ரே வியகா எரிமலை தொடர்ந்து 27 வது நாளாக தீக்குழம்பை கக்கியது. சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் 6,700 பேர் வீடுகளை விட்டு வெளியேறிய நிலையில், மேலும் 300 பேர்...

1751
ஸ்பெயினின் லா பால்மா தீவின் கும்ப்ரே வியஜா எரிமலை தொடர்ந்து தீப்பிழம்பை வெளியிட்டு மலையடிவாரப் பகுதியை கபளீகரம் செய்து வருகிறது. சென்ற மாதம் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி வெடித்து சிதற தொடங்கிய எரிமலையால...

3113
ஸ்பெயினின் லா பால்மா தீவில் உள்ள கும்ப்ரே வியகா எரிமலையில் இருந்து வெளிப்படும் தீக்குழம்பு வழக்கத்துக்கு மாறாக வேறு திசையை நோக்கி ஓடி வருகிறது. தொடர்ந்து 15 நாட்களாக குமுறி வரும் கும்ப்ரே வியகா எ...