1818
உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட மூதாட்டிக்கு தற்போது பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்தின் கோவெண்டிரி  நகரை சேர்ந்த 91 வயதான மார்க்ரெட் கீனான் கடந்த ஆண்டு ...BIG STORY