1768
கேரள மாநிலம் எழிமலையில் உள்ள இந்திய கடற்படை அகாடமியில் பயிற்சி முடித்த அதிகாரிகளின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. கடற்படை, கடலோரக் காவல்படையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளைப் பயிற்சிக்குப் பின் பணிக்கு அனுப்பும் வ...BIG STORY