1308
நகரங்களில் இனிக் கட்டப்படும் பன்னடுக்கு வாகன நிறுத்தங்கள் இரும்புத் தூண், உத்தரங்கள் கொண்டு குறைந்த செலவில் கட்டப்படும் என நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவை...BIG STORY