2517
ஜம்மு- காஷ்மீரில், சிவப்பு நிறத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் சினார் மரங்களை காண, சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர். ஸ்ரீநகரில் உள்ள முகலாய தோட்டத்தில் கூடும் மக்கள், அவற்றுக்கு அருகே நின்று புகைப்...BIG STORY