2482
கும்பகோணத்தில் தடை செய்யப்பட்ட ஏர் ஹாரன்களைப் பயன்படுத்தி வந்த 4 பேருந்துகளுக்கு தலா 20 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதுடன், அந்த ஏர் ஹாரன்கள், அதே பேருந்துகளின் சக்கரத்தில் வைத்து நசுக்கி அழி...BIG STORY